Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Tcvn 2041:1986 - chốt côn / taper pins (08/06/2017)
Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Viêt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoàn 1 Điều 69 cùa Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kÿ thuật và điểm a Khoàn 1 Đièu 6 Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 1/8/2007 của Chinh phủ quy định chi tiét thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kÿ thuật....
Tác giả: Hà Nội | Số trang: 7 | Lĩnh vực: Công nghiệp | Năm XB: 1986 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn


Tiêu đềTải về
  Tcvn 2041:1986 - chốt côn / taper pins | Số trang: 7
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)