Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

QCVN 71:2013 về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển (06/07/2016)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) áp dụng cho việc xây dựng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý an toàn), phù hợp với các yêu cầu của Chương IX Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974), Bộ luật quốc tế về Quản lý khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (Bộ luật ISM) đã bổ...
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải | Số trang: 37 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2013 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  QCVN 71:2013 về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển | Số trang: 37
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
Tcvn 9319:2012. chất lượng nước. xác định tổng nitơ sau khi phân hủy bằng uv. phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy (cfa và fia) và phát hiện phổ -- 13/06/2017
Tcvn 9461:2012. chất thải rắn. phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý -- 13/06/2017
Tcvn 9243:2012. chất lượng nước. xác định bromat hòa tan. phương pháp sắc ký lỏng ion -- 13/06/2017
Tcvn 9467:2012. chất thải rắn. phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới) -- 13/06/2017
Tcvn 9466:2012. chất thải rắn. hướng dẫn lấy mẫu từ đồng chất thải -- 13/06/2017
Tcvn 9241:2012. chất lượng nước. xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen. phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng - lỏng -- 13/06/2017
Tcvn 9465:2012. chất thải rắn. phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia x -- 13/06/2017
Tcvn 9239:2012. chất thải rắn. quy trình chiết độc tính -- 13/06/2017
Tcvn 9463:2012. chất thải rắn. phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải -- 13/06/2017
Tcvn 9238:2012. phát thải nguồn tĩnh. xác định lưu lượng thể tích dòng khí trong các ống dẫn khí. phương pháp đo tự động -- 13/06/2017
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)