Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44475
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 18
  • Sách: 576
  • Tài liệu khác: 40012
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3654

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14830)
  Khoa học Kỹ thuật (15585)
  Khoa học Đời sống (1607)
  Xã hội và Nhân Văn (257)
  Khoa học Sức khỏe (8550)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3646)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

2008 - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU CHUNG ĐỚI VỚI TỐ CHỨC CHỨNG NHẬN MÃNG LỰC CÁ NHÂN (04/08/2015)
TCVN ISO/IEC 17024 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17024 : 2003; TCVN ISO/IEC 17024 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đàm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đd lường Chất lượng đề nghị, Bộ Kho...
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ | Số trang: 20 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2008 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  2008 - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU CHUNG ĐỚI VỚI TỐ CHỨC CHỨNG NHẬN MÃNG LỰC CÁ NHÂN | Số trang: 20
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)