Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44475
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 18
  • Sách: 576
  • Tài liệu khác: 40012
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3654

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14830)
  Khoa học Kỹ thuật (15585)
  Khoa học Đời sống (1607)
  Xã hội và Nhân Văn (257)
  Khoa học Sức khỏe (8550)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3646)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

2009-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẢU XEM XÉT LẠI - NGUYÊN TÁC VÀ YÊU CÂU (04/08/2015)
TCVN ISO/PAS 17003 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO/PAS 17003 : 2004; TCVN ISO/PAS 17003 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lưựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Kho...
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ | Số trang: 12 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2009 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  2009-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẢU XEM XÉT LẠI - NGUYÊN TÁC VÀ YÊU CÂU | Số trang: 12
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)