Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 45024
Trong đó:
  • Bài báo: 60
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3707

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15665)
  Khoa học Đời sống (1679)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3700)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

2008-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - TÍNH CÔNG BẰNG -NGUYÊN TẤC V À YÊU CÂU (04/08/2015)
TCVN ISO/PAS 17001 : 2008 hoàn toàn tươna đương với ISO/PAS 17001 : 2005; TCVN ISO/PAS 17001 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất iượng đề nghị, Bộ Kho...
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ | Số trang: 12 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2008 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  2008-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - TÍNH CÔNG BẰNG -NGUYÊN TẤC V À YÊU CÂU | Số trang: 12
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
Về chai chứa khí - chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được - thiết kế, kết cấu và thử nghiệm - phần 2: chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 mpa (gas cylinders - refillable seamless steel gas cylinders - design, construction and testing - part 2: quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1100 mpa) -- 13/06/2017
Về chai chứa khí - chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được - thiết kế, kết cấu và thử nghiệm- phần 1: chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bên kéo nhỏ hơn 1100 mpa (gas cylinders - refillable seamless steel gas cylinders - design, construction and testing - part 1: quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1100 mpa) -- 13/06/2017
Về ecgonomi - yêu cầu ecgonomi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (vdt) - phần 4: yêu cầu về bàn phím (ergonomic requirements for office work with visual display terminals (vdts) - part 4: keyboard requirements) -- 13/06/2017
Về chai chứa khí di động - van chai - đặc tính kỹ thuật và thử kiểu (transportable gas cylinders - cylinder valves - specification and type testing) -- 13/06/2017
Về da - phép thử cơ lý - xác định độ bền kéo và độ giãn dài (leather - physical and mechanical tests - determination of tensile strength and percentage extension) -- 13/06/2017
Về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn (labelling of prepackaged foods) -- 13/06/2017
Tcvn 7054:2002 vàng thương phẩm - yêu cầu kỹ thuật -- 13/06/2017
Tcvn 7055:2014 vàng và hợp kim vàng - phương pháp huỳnh quang tia x để xác định hàm lượng vàng -- 13/06/2017
Tcvn 9458:2012. chất thải rắn. phương pháp hòa tan bằng lithi metaborat nóng chảy -- 13/06/2017
TCVN 8400-18_2014 Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 18: Bệnh phù đầu gà -- 28/10/2015
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)