Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49354
Trong đó:
  • Bài báo: 919
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4553

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16995)
  Khoa học Đời sống (2044)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4545)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà (29/07/2013)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chiếu sáng phục vụ các nhu cầu thị giác đảm bảo an toàn và bảo vệ tại nơi làm việc ngoài nhà....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 13 | Lĩnh vực: Xây dựng | Năm XB: 2008 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn


Tiêu đềTải về
  TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc | Số trang: 13
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
TCVN 11860:2018 (Xuất bản lần thứ 1) Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do -- 25/02/2020
TCVN 11914-2:2018 ISO 10081-2:2003 (Xuất bản lần 1) Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Sản phẩm kiềm tính chứa hàm lượng carbon dư nhỏ hơn 7 % -- 25/02/2020
TCVN 11916-4:2018 ISO 13765-4:2004 (Xuất bản lần 1) Vữa chịu lửa - Phần 1: Xác định cường độ bám dính khi uốn -- 26/02/2020
TCVN 11916-2:2018 ISO 13765-2:2004 (Xuất bản lần 1) Vữa chịu lửa - Phần 2: Xác định độ lưu động bằng phương pháp bàn dằn -- 26/02/2020
TCVN 11935-3:2018 (EN 927-3:2012) Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phép thử thời tiết tự nhiên -- 26/02/2020
TCVN 11935-1:2018 (EN 927-1:2013) Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn -- 26/02/2020
TCVN 11935-5:2018 (EN 927-5:2006) Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng -- 26/02/2020
TCVN 11935-6:2018 (EN 927-6:2006) Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 6: Phép thử thời tiết nhân tạo bằng cách phơi mẫu sử dụng đèn huỳnh quang UV và nước -- 27/02/2020
TCVN 11968:2018 (Xuất bản lần 1) Bột nhôm dùng để sản xuất bê tông khí - Yêu cầu kỹ thuật -- 27/02/2020
TCVN 12003:2018 (Xuất bản lần 1) Xi măng - Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước -- 28/02/2020
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)