Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Life Cycle Assessment Comparing the Use of Jatropha Biodiesel in the Indian Road and Rail Sectors. (30/05/2013)
This life cycle assessment of Jatropha biodiesel production and use evaluates the net greenhouse gas (GHG) emission (not considering land-use change), net energy value (NEV), and net petroleum consumption impacts of substituting Jatropha biodiesel for conventional petroleum diesel in India. Several blends of biodiesel with petroleum diesel are evaluated for the rail freight, rail passenger, road freight, and road-passenger transport sectors that currently rely heavily on petroleum diesel. For the base case, Jatropha cultivation, processing, and use conditions that were analyzed, the use of B20 results in a net reduction in GHG emissions and petroleum consumption of 14% and 17%,...
Tác giả: Whitaker, M.; Heath, G. | Số trang: 143 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2010 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  Life Cycle Assessment Comparing the Use of Jatropha Biodiesel in the Indian Road and Rail Sectors. | Số trang: 143
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)