Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Rail Sensor Testbed Program: Active Agents in Containers for Transport Chain Security. (30/05/2013)
The goal of this effort was to improve rail security over trade lanes, e.g., transport from Mexico to an inland port at Kansas City. This effort focused on transporter identification, sensing, real-time monitoring and tracking, safety and compliance, and integration of local, state, and federal information. We focused on transiting from the current centralized model to a distributed one. The distributed model is based on making transported objects (e.g., containers, pallets, and boxes) active agents in their own security. The effort leveraged the application of effective container sealing using advanced RFID technologies, sensing, application of new radio technologies, and information...
Tác giả: Minden, G. J.; Frost, V. S.; Evans, J. B.; Huan, J.; Jiang, R. | Số trang: 61 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2011 | Loại tài liệu: Sách
Tài liệu cần xác thực trước khi tải


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)