Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aqueous Complexation Reactions Governing the Rate and Extent of Biogeochemical U(VI) Reduction. (30/05/2013)
The proposed research will elucidate the principal biogeochemical reactions that govern the concentration, chemical speciation, and reactivity of the redox-sensitive contaminant uranium. The results will provide an improved understanding and predictive capability of the mechanisms that govern the biogeochemical reduction of uranium in subsurface environments. In addition, the work plan is designed to: (1) Generate fundamental scientific understanding on the relationship between U(VI) chemical speciation and its susceptibility to biogeochemical reduction reactions. (2) Elucidate the controls on the rate and extent of contaminant reactivity. (3) Provide new insights into the aqueous and solid speciation of U(VI)/U(IV) under representative groundwater conditions....
Tác giả: Brooks, S. C.; Dong, S.; Carroll, S.; Fredrickson, J. K.; Kemner, K. M.; Kelly, S. D. | Số trang: 5 | Lĩnh vực: Năng lượng | Năm XB: 2006 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang:
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)