Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 48211
Trong đó:
  • Bài báo: 777
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1039
  • Tài liệu khác: 41720
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4459

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16766)
  Khoa học Đời sống (1991)
  Xã hội và Nhân Văn (898)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4453)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

1,1-Diamino-2,2-Dintroethene (FOX-7) In Copper And Nickel Diamine Complexes And Copper FOX-7. (31/05/2013)
1,1-Diamino-2,2-dinitroethene (FOX-7) reacts readily with copper nitrate in an aqueous solution of potassium hydroxide to form pea green Cu(FOX)2(H2O)2 (5). FOX-7 complexes of copper and nickel supported by a variety of diamines including Cu- (en)2(FOX)2(H2O) (1), Cu(pn)2(FOX)2 (2), Cu(bipy)(FOX)2(H2O)4 (3a), Cu- (bipy)2(FOX)2(H2O)2 .5 (3b), Cu(bipy)(FOX)2(DMSO)2 2DMSO (3c), Cu- (phen)3(FOX)2(H2O)3 (4), (Ni)2(phen)6(FOX)4(NO3)3(H2O)2 (6), and Ni- (bipy)3(FOX)2(H2O)4 (7a) were obtained via metathesis reactions with potassium-FOX (KFOX). Surprisingly FOX-7, in the presence of Ni(II) and bipyridyl in a mixed solvent of methanol and dimethyl sulfoxide, gave a chelated FOX carbamate anion resulting in the compound Ni(bipy)2(FOX CO2) (DMSO) (7b). All metal salts were...
Tác giả: Vo, T. T.; Parrish, D. A.; Shreeve, J. M. | Số trang: 7 | Lĩnh vực: Hóa học | Năm XB: 2011 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang:
         | Loại file: .pdf
  miễn phí
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)