Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 48728
Trong đó:
  • Bài báo: 777
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1043
  • Tài liệu khác: 42233
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4459

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16766)
  Khoa học Đời sống (1991)
  Xã hội và Nhân Văn (1415)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4453)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Nozzle Plume Impingement on Spacecraft Surfaces: Effects of Surface Roughness. (05/01/2014)
An experimental and numerical effort was undertaken to assess the effects of a cold gas (To=300K) nozzle plume impinging on a simulated spacecraft surface. The nozzle flow impingement is investigated experimentally using a nano-Newton resolution force balance and numerically using the Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) numerical technique. The Reynolds number range investigated in this study is from 0.5 to approximately 900 using helium and nitrogen propellants. The thrust produced by the nozzle was first assessed on a force balance to provide a baseline case. Subsequently, an aluminum plate was attached to the same force balance at various angles from...
Tác giả: Lilly, T. C.; Ngalande, C.; Ketsdever, A.; Gimelshein, S.; Alexeenko, A. | Số trang: 8 | Lĩnh vực: Vũ trụ | Năm XB: 2005 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  Nozzle Plume Impingement on Spacecraft Surfaces: Effects of Surface Roughness. | Số trang: 8
         | Loại file: .pdf
  miễn phí
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)