Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Affordability Engineering: Bridging the Gap Between Design and Cost. (05/01/2014)
Affordability is a commonly used term that takes on numerous meanings depending on the context used. Within conceptual design of complex systems, the term generally implies comparisons between expected costs and expected resources. This characterization is largely correct, but does not convey the many nuances and considerations that are frequently misunderstood and underappreciated. In the most fundamental sense, affordability and cost directly relate to engineering and programmatic decisions made throughout development programs. Systems engineering texts point out that there is a temporal aspect to this relationship, for decisions made earlier in a program dictate design implications much more so than...
Tác giả: Reeves, J. D.; DePasquale, D.; Lim, E. | Số trang: 16 | Lĩnh vực: Kinh tế | Năm XB: 2010 | Loại tài liệu: Sách
Tài liệu cần xác thực trước khi tải
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)