Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Emissions Prediction and Measurement for Liquid-Fueled TVC Combustor with and without Water Injection. (05/01/2014)
An investigation is performed to evaluate the performance of a computational fluid dynamics (CFD) tool for the prediction of the reacting flow in a liquid-fueled combustor that uses water injection for control of pollutant emissions. The experiment consists of a multisector, liquid-fueled combustor rig operated at different inlet pressures and temperatures, and over a range of fuel/air and water/fuel ratios. Fuel can be injected directly into the main combustion airstream and into the cavities. Test rig performance is characterized by combustor exit quantities such as temperature and emissions measurements using rakes and overall pressure drop from upstream plenum to combustor...
Tác giả: Brankovic, A.; Ryder, R. C.; Hendricks, R. C.; Liu, N. S.; Shouse, D. T.; Roquemore, W. M. | Số trang: 21 | Lĩnh vực: Năng lượng | Năm XB: 2005 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  Emissions Prediction and Measurement for Liquid-Fueled TVC Combustor with and without Water Injection. | Số trang: 21
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)