Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

17.5 per cent p-Type Silicon Heterojunction Solar Cells with HWCVD a-Si:H as the Emitter and Back Contact. (29/05/2013)
Thin hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) layers deposited by hot-wire chemical vapor deposition (HWCVD) are used as both emitters and back contacts in silicon heterojunction solar cells. Low interface recombination velocity and high open-circuit voltage are achieved by a low substrate temperature (200 degrees C) which appears to improve dopant activation. With an i/n a-Si:H emitter, we obtain a confirmed efficiency of 17.1% on textured p-type float-zone (FZ) silicon with a screen-printed aluminum back-surface-field (Al-BSF) contact. Employing a-Si:H as both the front emitter and the back contact, we achieve a confirmed efficiency of 17.5%, the highest reported efficiency for a p-type...
Tác giả: Wang, T. H.; Page, M. R.; Iwaniczko, E.; Wang, Q.; Xu, T.; Yan, Y.; Roybal, L.; Levi, D.; Bauer, R.; Branz, H. M.; Yelundur, V.; Rohatgi, A. | Số trang: 5 | Lĩnh vực: Vật lý | Năm XB: 2005 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  17.5 per cent p-Type Silicon Heterojunction Solar Cells with HWCVD a-Si:H as the Emitter and Back Co | Số trang: 5
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)