Cast   Canthostnews   Mekong365   Libol   [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 35842
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 191
  • Media: 18
  • Sách: 490
  • Tài liệu khác: 34421
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 699

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (13760)
  Khoa học Kỹ thuật (11294)
  Khoa học Đời sống (1470)
  Xã hội và Nhân Văn (125)
  Khoa học Sức khỏe (8495)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (698)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy (22/07/2013)

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải của nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của nhà máy khi thải ra môi trường....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 6 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2007 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy | Số trang: 6
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
TCVN 5966:2009 Chất lượng không khí. Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa -- 17/07/2013
TCVN 5977:2009 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công -- 17/07/2013
TCVN 6192:2010 Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu để đo tự động nồng độ khí đối với hệ thống quan trắc lắp đặt vĩnh viễn -- 17/07/2013
TCVN 6276:2003/SĐ 3:2007 Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu -- 17/07/2013
TCVN 6440-1:2009 Mô tô - Phương pháp đo khí thải và tiêu thụ nhiên liệu. Phần 1: Yêu cầu chung về phép thử -- 17/07/2013
TCVN 6489:2009 Chất lượng nước. Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - Phép thử sự giải phóng cacbon dioxit -- 17/07/2013
TCVN 6496:2009 Chất lượng đất. Xác định cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa) -- 17/07/2013
TCVN 6663-5:2009 Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các trạm xử lý và hệ thống phân phối bằng đường ống -- 17/07/2013
TCVN 6663-6:2008 Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối -- 17/07/2013
TCVN 6751:2009 Chất lượng không khí - Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động -- 17/07/2013
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Tư liệu - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
website trong thời gian thử nghiệm!