Cast   Canthostnews   Mekong365   Libol   [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 34069
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 148
  • Media: 18
  • Sách: 408
  • Tài liệu khác: 32905
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (13435)
  Khoa học Kỹ thuật (10678)
  Khoa học Đời sống (1430)
  Xã hội và Nhân Văn (123)
  Khoa học Sức khỏe (7867)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (536)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy (22/07/2013)

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải của nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của nhà máy khi thải ra môi trường....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 6 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2007 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy | Số trang: 6
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
TCVN ISO 14025:2009 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Công bố môi trường kiểu III - Nguyên lý và thủ tục -- 22/07/2013
TCVN 7538-6:2010 Chất lượng đất - Lấy mẫu. Phần 6. Hướng dẫn về thu thập, xử lí và bảo quản mẫu đất ở điều kiện hiếu khí để đánh giá các quá trình hoạt động, sinh khối và tính đa dạng của vi sinh vật trong phòng thí nghiệm -- 22/07/2013
TCVN 7725:2007 Không khí xung quanh. Xác định cacbon monoxit - Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán -- 22/07/2013
TCVN 7648:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến thủy sản -- 22/07/2013
TCVN 7723:2007 Chất lượng nước - Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục -- 22/07/2013
TCVN 7726:2007 Không khí xung quanh. Xác định sunfua dioxit - Phương pháp huỳnh quang cực tím -- 22/07/2013
TCVN 7724:2007 Chất lượng nước. Xác định thuỷ ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử -- 22/07/2013
TCVN 7872:2008 Nước. Xác định hàm lượng amoniac - Phương pháp điện cực chọn lọc amoniac -- 22/07/2013
TCVN 7727:2007 Chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA -- 22/07/2013
TCVN 7734:2007 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học -- 22/07/2013
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Tư liệu - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352