Cast   Canthostnews   Mekong365   Libol   [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 36026
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 191
  • Media: 18
  • Sách: 507
  • Tài liệu khác: 34520
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 767

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (13857)
  Khoa học Kỹ thuật (11302)
  Khoa học Đời sống (1481)
  Xã hội và Nhân Văn (125)
  Khoa học Sức khỏe (8495)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (766)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy (22/07/2013)

Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng nước thải của nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, quy định giá trị giới hạn của các thông số, nồng độ của các chất ô nhiễm đặc thù trong nước thải của nhà máy khi thải ra môi trường....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 6 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2007 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  TCVN 7732:2007 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy | Số trang: 6
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
TCVN 6225-1:2012 Chất lượng nước - Xác định Clo tự do và tổng Clo. Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N, N-Dietyl-1,4- Phenylendiamin -- 28/10/2014
TCVN 6225-2:2012 Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo. Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-Dietyl-1,4-Phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên -- 28/10/2014
TCVN 6226:2012 Chất lượng nước - Phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni -- 28/10/2014
TCVN 6862:2012 Chất lượng đất. Xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng -- 28/10/2014
TCVN 9068:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật -- 28/10/2014
TCVN 9069:2012 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử -- 28/10/2014
TCVN 9236-1:2012 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng canxi trao đổi -- 28/10/2014
TCVN 9236-2:2012 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng magiê trao đổi -- 28/10/2014
TCVN 9236-3:2012 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam. Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng natri trao đổi -- 28/10/2014
TCVN 9237-1:2012 Phát thải nguồn tĩnh - Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt. Phần 1: Lấy mẫu -- 28/10/2014
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
(Website trong thời gian thử nghiệm)