Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 52324
Trong đó:
  • Bài Báo: 3709
  • Đề tài - Dự án: 251
  • Khác: 42680
  • Media: 68
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4571

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16214)
  Khoa học Kỹ thuật (17740)
  Khoa học Đời sống (3182)
  Xã hội và Nhân Văn (1793)
  Khoa học Sức khỏe (8689)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4706)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước (17/07/2013)

Tiêu chuẩn này quy định các tính năng, các yêu cầu, phương pháp thử và các yêu cầu về ghi nhãn đối với van báo động kiều ướt, bình làm trễ, chuông nước và thiết bị bổ sung sử dụng trong hệ thống sprinkler tự động báo chữa cháy theo quy định của nhà sản xuất. Tiêu chuẩn này không quy định tính năng và các yêu cầu về thử nghiệm cho các chi tiết hoặc phụ tùng bổ trợ cho các van báo động....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 31 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2007 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn


Tiêu đềTải về
  TCVN 6305-2:2007 Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 | Số trang: 31
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
Transcriptome study reveals apoptosis of porcine kidney cells induced by fumonisin B1 via TNF signalling pathway -- 22/02/2021
TCVN 10524:2018 ISO 4081:2016 (Xuất bản lần 2) Ống mềm và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật -- 21/02/2020
TCVN 10526:2018 ISO 4641:2016 (Xuất bản lần 2) Ống mềm và cụm ống cao su để hút và xả nước - Yêu cầu kỹ thuật -- 21/02/2020
TCVN 10527:2018 ISO 1658:2015 (Xuất bản lần 2) Cao su thiên nhiên (NR) - Quy trình đánh giá -- 21/02/2020
TCVN 10685-5:2018 ISO 1927-5:2012 (Xuất bản lần 1) Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 5: Chuẩn bị và xử lý viên mẫu thử -- 24/02/2020
TCVN 10687-22:2018 (Xuất bản lần 1) Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp -- 24/02/2020
TCVN 10525-2:2018 ISO 4642-2:2015 (Xuất bản lần 2) Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phầ n 2: ống bán cứng (và cụm ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy -- 21/02/2020
TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 (Xuất bản lần 1) Công nghệ thông tin - kiến trúc thiết bị UPnP. phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng -- 21/02/2020
TCVN 10176-8-15:2018 ISO/IEC 29341-8-15:2008 (Xuất bản lần 1) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phầ n 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng -- 21/02/2020
TCVN 10525-1:2018 ISO 4642-1:2015 (Xuất bản lần 2) Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định -- 21/02/2020
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)