Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46195
Trong đó:
  • Bài báo: 127
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15732)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 6001-1:2008 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea (17/07/2013)

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 6001:1995 và hoàn toàn tương đương với ISO 5815-1:2003 quy định phương pháp xác định nhu cầu oxy sinh hóa của nước bằng phương pháp pha loãng và cấy các tác nhân gây ức chế quá trình nitrat hóa....

Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành) | Số trang: 22 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2008 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  TCVN 6001-1:2008 Chất lượng nước. Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea | Số trang: 22
         | Loại file: .rar
  miễn phí


Tài liệu liên quan
về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật (technical regulation waste management in veterinary diagnostic laboratories). -- 12/06/2017
Tcvn 9236-2:2012. chất lượng đất. giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở việt nam. phần 2, giá trị chỉ thị hàm lượng magiê trao đổi -- 13/06/2017
Tcvn 9416:2012. điều tra, đánh giá địa chất môi trường. phương pháp khí phóng xạ -- 13/06/2017
Tcvn 9460:2012. chất thải rắn. phương pháp phân tích sàng lọc để đánh giá tính tương hợp của chất thải -- 13/06/2017
Tcvn 9413:2012. điều tra, đánh giá địa chất môi trường. an toàn phóng xạ -- 13/06/2017
Tcvn 9244:2012. chất lượng đất. xác định silicat hòa tan bằng phân tích dòng (fis và cfa) và đo phổ -- 13/06/2017
Tcvn 9319:2012. chất lượng nước. xác định tổng nitơ sau khi phân hủy bằng uv. phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy (cfa và fia) và phát hiện phổ -- 13/06/2017
Tcvn 9461:2012. chất thải rắn. phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý -- 13/06/2017
Tcvn 9243:2012. chất lượng nước. xác định bromat hòa tan. phương pháp sắc ký lỏng ion -- 13/06/2017
Tcvn 9467:2012. chất thải rắn. phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới) -- 13/06/2017
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)