Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 52324
Trong đó:
  • Bài Báo: 3709
  • Đề tài - Dự án: 251
  • Khác: 42680
  • Media: 68
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4571

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16214)
  Khoa học Kỹ thuật (17740)
  Khoa học Đời sống (3182)
  Xã hội và Nhân Văn (1793)
  Khoa học Sức khỏe (8689)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4706)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Mimos II on Mer One Year Mossbauer Spectroscopy on the Surface of Mars: From Jarosite at Meridiani Planum to Goethite at Gusev Crater. (05/01/2014)
The miniaturized Mossbauer (MB) spectrometer MIMOS II is part of the Athena payload of NASA's twin Mars Exploration Rovers 'Spirit' (MER-A) and 'Opportunity' (MER-B). It determines the Fe-bearing mineralogy of Martian soils and rocks at the Rovers' respective landing sites, Gusev crater and Meridiani Planum. Both spectrometers performed successfully during first year of operation. Total integration time is about 49 days for MERA (79 samples) and 34 days for MER-B (85 samples). For curiosity it might be interesting to mention that the total odometry of the oscillating part of the MB drive exceeds 35 km for both rovers....
Tác giả: Klingelhoef, G.; Rodinov, D. S.; Morris, R. V.; Schroder, C. | Số trang: 2 | Lĩnh vực: Vũ trụ | Năm XB: 2005 | Loại tài liệu: Khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)