Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Yield Strength Model and Thoughts on an Ignition Criterion for a Reactive PTFE-Aluminum Composite. (05/04/2013)
We studied a pressed and sintered reactive composite of 74 wt% polytetrafluoroethylene (PTFE, or Teflon) and 26 wt% aluminum powder. A model, which we call 'JCP', was developed to relate the yield strength of this material to the equivalent plastic strain, total strain rate, and temperature. The model was fit to Instron compression data at 0.1/s strain rate and split Hopkinson pressure bar (SHPB) compression data at approximately 2900/s strain rate. The SHPB database included initial temperatures of 297K and 325K. The model predicted a high susceptibility to shear localization due to the material's thermal softening and strain hardening characteristics....
Tác giả: Raftenberg, M. N.; Scheidler, M. J.; Casem, D. A. | Số trang: 20 | Lĩnh vực: Vật lý | Năm XB: 2008 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang:
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)