Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46104
Trong đó:
  • Bài báo: 60
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40695
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4095

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15665)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4105)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

1. Innovative Relaxor-Based PiezoCrystals: Phase Diagrams, Crystal Growth, Domain Structures and Electric Properties. 2. Piezo- and Ferroelectric Materials Based on Morphotropic Phase Boundary Synthesis, Characterization and Structure - Property Relations. (05/04/2013)
This final technical report is on the research work carried out in the area of design, synthesis and characterization of novel piezo- and ferroelectric materials, especially in the form of single crystals, with a view to developing new materials resources for the next generation of electromechanical transducers in a wide range of Navy and civilian applications. Our contributions have covered the following main areas: (a) Thermodynamic analysis and establishment of relevant phase diagrams, which provide information on the solubility and saturation rate, crucial for the growth of large and high quality piezocrystals. (b) Growth of piezocrystals by various techniques. and...
Tác giả: Ye, Z. G. | Số trang: 90 | Lĩnh vực: Điện - Điện tử | Năm XB: 2006 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang:
         | Loại file: .pdf
  miễn phí
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)