Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 53361
Trong đó:
  • Bài Báo: 4532
  • Đề tài - Dự án: 379
  • Khác: 42729
  • Media: 81
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4595

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16539)
  Khoa học Kỹ thuật (17906)
  Khoa học Đời sống (3298)
  Xã hội và Nhân Văn (1993)
  Khoa học Sức khỏe (8878)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4747)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Engineering a cultivation strategy for higher lipid accretion and biodiesel production by the marine microalga Picochlorum soloecismus (11/07/2023)

Microalgal-derived biofuels are currently paving the way towards sustainable and green energy generation. The current study targets to bring in multiway novelties in this direction through generating substantial biomass and lipid yields in a single cultivation cycle, lower experimental time, less chemical utilization and enhanced biodiesel quality. It also ensures higher costeffectivity, mass applicability and promising annual outcomes. In the present work, a marine microalga Picochlorum soloecismus was subjected to an extensive range of macronutrient stresses to elevate its storage lipids. Amongst all the factors studied, 4 best parameters, i.e., concentrations of NaCl and nitrate, initial culture pH, and incubation period were optimized and a...

Tác giả: Saumita Chakravarty, Nirupama Mallick | Số trang: 18 | Lĩnh vực: Năng lượng | Năm XB: 2022 | Loại tài liệu: Bài Báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)