Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 53140
Trong đó:
  • Bài Báo: 4313
  • Đề tài - Dự án: 378
  • Khác: 42728
  • Media: 81
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4595

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16457)
  Khoa học Kỹ thuật (17831)
  Khoa học Đời sống (3292)
  Xã hội và Nhân Văn (1949)
  Khoa học Sức khỏe (8866)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4745)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Microbial Profiling of Potato-Associated Rhizosphere Bacteria under Bacteriophage Therapy (08/05/2023)
Abstract: Potato soft rot and wilt are economically problematic diseases due to the lack of effective bactericides. Bacteriophages have been studied as a novel and environment-friendly alternative to control plant diseases. However, few experiments have been conducted to study the changes in plants and soil microbiomes after bacteriophage therapy. In this study, rhizosphere microbiomes were examined after potatoes were separately infected with three bacteria (Ralstonia solanacearum, Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum) and subsequently treated with a single phage or a phage cocktail consisting of three phages each. Results showed that using the phage cocktails had better efficacy in reducing the disease incidence and disease symptoms’ levels...
Tác giả: Samar Mousa , Mahmoud Magdy , Dongyan Xiong , Raphael Nyaruabaa, Samah Mohamed Rizk , Junping Yu and Hongping Wei | Số trang: 16 | Lĩnh vực: Sinh học | Năm XB: 2022 | Loại tài liệu: Bài Báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)