Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50409
Trong đó:
  • Bài báo: 1903
  • Đề tài - Dự án: 193
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15575)
  Khoa học Kỹ thuật (17445)
  Khoa học Đời sống (2542)
  Xã hội và Nhân Văn (1733)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4557)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Integrated metabolomics and transcriptome analysis on flavonoid biosynthesis in safflower (Carthamus tinctorius L.) under MeJA treatment (19/03/2021)
Background: Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an important cash crop, of which the dried tube flower is not only an important raw material for dyes and cosmetics but also an important herb widely used in traditional Chinese medicine. The pigment and bioactive compounds are composed of flavonoids (mainly quinone chalcones), and studies have reported that MeJA can promote the biosynthesis of quinone chalcones, but the mechanism underlying the effect of MeJA in safflower remains unclear. Here, we attempt to use metabolomics and transcriptome technologies to analyse the molecular mechanism of flavonoid biosynthesis under MeJA treatment in safflower....
Tác giả: Jiang Chen, Jie Wang, Rui Wang, Bin Xian, Chaoxiang Ren, Qianqian Liu, Qinghua Wu and Jin Pei | Số trang: 12 | Lĩnh vực: Sinh học | Năm XB: 2020 | Loại tài liệu: Bài báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)