Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50409
Trong đó:
  • Bài báo: 1903
  • Đề tài - Dự án: 193
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15575)
  Khoa học Kỹ thuật (17445)
  Khoa học Đời sống (2542)
  Xã hội và Nhân Văn (1733)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4557)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Stepwise incorporation of white clover (Trifolium repens L.) as fertiliser increases nitrogen fixation and improves nitrogen retention when intercropped with leek (Allium porrum L.) (19/03/2021)
Background and aims We investigated whether the incorporation of intercropped white clover as a split-dose fertiliser improves N retention of the plant-soil system in leek production. Methods White clover and leek were grown in pots where clover was stepwise incorporated into soil as fertiliser. Half of the clover was incorporated before leek transplantation (LT), the other half was incorporated 26 (S1) or 41 (S2) days after LT, compared with full incorporation of all clover (F) before LT. 15N injection and leaching studies were performed to investigate interspecific competition and the effects of precipitation on soil N availability....
Tác giả: Yue Xie, Jorn Nygaard Sorensen, Karen Koefoed Petersen, Hanne Lakkenborg Kristensen | Số trang: 14 | Lĩnh vực: Nông nghiệp | Năm XB: 2018 | Loại tài liệu: Bài báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)