Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Comparison of the feasibility of different washing solutions for combined soil washing and phytoremediation for the detoxification of cadmium (Cd) and zinc (Zn) in contaminated soil (06/07/2020)
Soil heavy metal contamination is a serious environmental problem needed to be addressed due to the toxicities of metals to both humans and living organisms. In this study, the remediation efficiencies of washing-coupled phytoremediation on Cd and Zn contaminated soils were evaluated with multiple washing reagents (i.e., hydrochloric acid (HCl), ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA), nitrilotriacetic acid (NTA), several biodegradable natural low molecular mass organic acids (LMMOAs)) and ryegrass (Lolium perenne L.). (nhnhanh)...
Tác giả: Ran Xiao, Amjad Ali, Ping Wang, Ronghua Li, Xiaohong Tian, Zengqiang Zhang | Số trang: 9 | Lĩnh vực: Môi trường | Năm XB: 2019 | Loại tài liệu: Bài báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)