Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 53361
Trong đó:
  • Bài Báo: 4532
  • Đề tài - Dự án: 379
  • Khác: 42729
  • Media: 81
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4595

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16539)
  Khoa học Kỹ thuật (17906)
  Khoa học Đời sống (3298)
  Xã hội và Nhân Văn (1993)
  Khoa học Sức khỏe (8878)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4747)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 11914-2:2018 ISO 10081-2:2003 (Xuất bản lần 1) Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Sản phẩm kiềm tính chứa hàm lượng carbon dư nhỏ hơn 7 % (25/02/2020)
Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại và ký hiệu quy ước cho sản phẩm chịu lửa kiềm tính chịu lửa định hình sít đặc chứa hàm lượng carbon dư nhỏ hơn 7 % có hoặc không có phụ gia chống oxy hóa. Phân loại được áp dụng cho sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc có hoặc không có tấm kim loại và phần gia cường. (nhnhanh)...
Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng | Số trang: 9 | Lĩnh vực: Xây dựng | Năm XB: 2018 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn


Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
Cần làm rõ những vấn đề về pháp lý liên quan đến hợp đồng thầu phụ, nhà thầu phụ -- 25/04/2023
Một số nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên các cấp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay -- 26/04/2023
Contribution to improvement of knowledge management in the construction industry - Stakeholders’ perspective on implementation in the largest construction companies -- 25/04/2023
Consumer preference for cement brands used in concrete production: the Ghanaian perspective -- 25/04/2023
TCVN 10685-6:2018 ISO 1927-6:2012 (Xuất bản lần 1) Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 6: Xác định các tính chất cơ lý -- 24/02/2020
TCVN 11861:2018 (Xuất bản lần thứ 1) Nguyên liệu tự nhiên cho sản xuất xi măng và gốm sứ - Xác định hàm lượng xilicon dioxide dạng quartz bằng phương pháp khối lượng -- 25/02/2020
TCVN 11915:2018 (Xuất bản lần 1) Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc -Bê tông chịu lửa sa mốt và cao alumin -- 25/02/2020
TCVN 11916-1:2018 ISO 13765-1:2004 (Xuất bản lần 1) Vữa chịu lửa - Phần 1: Xác định độ lưu động bằng phương pháp xuyên côn -- 26/02/2020
TCVN 11935-2:2018 (EN 927-2:2014) Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 2: Yêu cầu chất lượng -- 26/02/2020
TCVN 11860:2018 (Xuất bản lần thứ 1) Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do -- 25/02/2020
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)