Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

TCVN 10525-2:2018 ISO 4642-2:2015 (Xuất bản lần 2) Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phầ n 2: ống bán cứng (và cụm ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy (21/02/2020)
Tiêu chuẩn này liên quan chủ yếu đến các ống cấp bán cứng chữa cháy và hợp nhất các ống này sử dụng thủ công để kiểm soát và dập tắt đám cháy (nhnhanh)...
Tác giả: Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia | Số trang: 38 | Lĩnh vực: Khác | Năm XB: 2018 | Loại tài liệu: Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn


Tiêu đềTải về
  | Số trang:
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
TCVN 10524:2018 ISO 4081:2016 (Xuất bản lần 2) Ống mềm và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật -- 21/02/2020
TCVN 10526:2018 ISO 4641:2016 (Xuất bản lần 2) Ống mềm và cụm ống cao su để hút và xả nước - Yêu cầu kỹ thuật -- 21/02/2020
TCVN 10527:2018 ISO 1658:2015 (Xuất bản lần 2) Cao su thiên nhiên (NR) - Quy trình đánh giá -- 21/02/2020
TCVN 10685-5:2018 ISO 1927-5:2012 (Xuất bản lần 1) Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 5: Chuẩn bị và xử lý viên mẫu thử -- 24/02/2020
TCVN 10687-22:2018 (Xuất bản lần 1) Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp -- 24/02/2020
TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 (Xuất bản lần 1) Công nghệ thông tin - kiến trúc thiết bị UPnP. phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng -- 21/02/2020
TCVN 10176-8-15:2018 ISO/IEC 29341-8-15:2008 (Xuất bản lần 1) Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phầ n 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng -- 21/02/2020
TCVN 10525-1:2018 ISO 4642-1:2015 (Xuất bản lần 2) Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định -- 21/02/2020
TCVN 10685-4:2018 ISO 1927-4:2012 (Xuất bản lần 1) Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 4: Xác định độ lưu động của hỗn hợp bê tông chịu lửa -- 21/02/2020
TCVN 10687-21:2018 ISO 61400-21:2008 (Xuất bản lần 1) Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới -- 24/02/2020
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)