Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

"Scenario analysis of carbon emissions' anti-driving effect on Qingdao's energy structure adjustment with an optimization model, Part I: Carbon emissions peak value prediction" (22/07/2019)
"Taking Qingdao as a case study, an extended STIRPAT model was introduced to determine the relationship between CO2 emissions and different driving factors (permanent resident population, economic level, technical level, urbanization level, energy consumption structure, service level, and foreign trade degree) based on the SPSS statistical software as well as the relevant data of Qingdao from 1988 to 2014. Combined with the satisfactory fitting results and model verification, it can be found that the STIRPAT model could be applied to the prediction of Qingdao's future CO2 emissions. To check the impact of different combinations of driving factors on CO2 emissions,...
Tác giả: C.B. Wu, G.H. Huang, B.G. Xin, J.K. Chen | Số trang: 9 | Lĩnh vực: CNTT | Năm XB: 2018 | Loại tài liệu: Bài báo
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)