Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Y-12 Sustainable Design Principles for Building Design and Construction. Tài liệu khác 1
YBCO Coated Conductors with Reduced AC Losses. Tài liệu khác 1
Year in Review (2004): Emergency Management - Prevention, Preparedness and Response. Tài liệu khác 1
Year in Review 2005: Emergency Management - Prevention, Preparedness and Response. Tài liệu khác 1
Yellow Sticky, PHP Software for an Electronic Brainstorming Experiment. Tài liệu khác 1
Yhteistyo Yritysturvallisuuden Hallinnassa: Tutkimus Sisaisen Yhteistyon Tarpeesta ja Roolista Suurten Organisaatioiden Turvallisuustoiminnassa (Co-operation in Corporate Security Management). Tài liệu khác 1
YIP-07 Economic Models for End-to-End Decision Making in an AD HOC Network Environment. Tài liệu khác 1
York University at TREC 2009: Chemical Track. Tài liệu khác 1
York University at TREC 2009: Relevance Feedback Track. Tài liệu khác 1
You have been Friended by the U.S. Military; Using Social Networking Services for IO Messaging. Tài liệu khác 1
Young Drivers Report to the Highest Level of Phone Involvement in Crash or Near-Crash Incidences. Traffic Safety Facts, Research Notes. Tài liệu khác 1
Your Turn to Run Your Country Just Ended: Global-Reach Regime Replacement. Tài liệu khác 1
Youth Safety On a Living Internet: Report of the Online Safety and Technology Working Group. Tài liệu khác 1
Youth Technology Academy. Tài liệu khác 1
Youth Technology Academy. Tài liệu khác 1
YouTube War: Fighting in a World of Cameras in Every Cell Phone and Photoshop on Every Computer. Tài liệu khác 1
Yttrium Calcium Oxyborate for High Average Power Frequency Doubling and OPCPA. Tài liệu khác 1
Yuma Proving Ground GEM-3-E Data Collection. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)