Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Xác định chất lượng không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xác định chất lượng không tan trong đường trắng bằng phương pháp lọc màng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xác định hàm lượng asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
Xác định hàm lượng asen và chì trong đường trắng bằng quan phổ hấp thụ nguyên tử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xác định hàm lượng asen và chì trong đường trắng bằng quan phổ hấp thụ nguyên tử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xác định pol của đường thô bằng phương pháp đo độ phân cực. Phương pháp chính thức Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xoài. Bảo quản lạnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xúp lơ - Hướng dẫn bảo quản lạnh. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Xúp lơ. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)