Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
X ray Diffraction Techniques for Structural Determination of Amorphous Materials. Tài liệu khác 1
Xây dựng mô hình bảo tồn tài nguyên thủy sinh vật trên cơ sở cộng đồng Đề tài - Dự án 1
X-Band Klystrun Development at SLAC. Tài liệu khác 1
XBoard: A Framework for Integrating and Enhancing Collaborative Work Practices. Tài liệu khác 1
XeF+/H2O System: Synthesis and Characterization of the Xenon (II) Oxide Fluoride Cation, FXeOXeFXeF+ (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Xenon Feed System Progress. Tài liệu khác 1
XPS and UPS Investigation of NH4OH-Exposed Cu(In,Ga)Se2 Thin Films. Tài liệu khác 1
XPS and UPS Studies of Thin Film PV Materials Modified by Reactions in Liquids. Tài liệu khác 1
Xradia Micro XCT Radiographic Metrology of NIF HED Radiation Transport Ta2O5 Foam Targets. Tài liệu khác 1
X-Ray Absorbed, Broad-Lined, Red AGN and the Cosmic X-Ray Background. Tài liệu khác 1
X-Ray Absorption Studies of Vanadium-Containing Metal Oxide Nanocrystals. (Final Report, July 15, 2001-July 14. 2005). Tài liệu khác 1
X-Ray Active Matrix Pixel Sensors Based on J-Fet Technology Developed for the Linac Coherent Light Source. Tài liệu khác 1
X-ray Device Makes Scrubbing Rugs Clean a Spotless Effort. Tài liệu khác 1
X-Ray Fluorescence Solvent Detection at the Substrate-Adhesive Interface. Tài liệu khác 1
X-Ray Fluorescence-Based Multi-Metal Continuous Emission Monitor: Development. Tài liệu khác 1
X-Ray Irradiation Effects in Top Contact, Pentacene Based Field Effect Transistors for Space Related Applications. Tài liệu khác 1
X-ray Mapping of Terrestrial and Extraterrestrial Materials Using the Electron Microprobe. Tài liệu khác 1
X-Ray Mirrors on Flexible Polymer Substrates Fabricated by Atomic Layer Deposition. Tài liệu khác 1
X-Ray Phase Imaging For Breast Cancer Detection. Tài liệu khác 1
X-Ray Phase Imaging for Breast Cancer Detection. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)