Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Wall Models for Large-Eddy Simulation Based on Optimal Control Theory. Tài liệu khác 1
WAN Optimization: A Business Process Reengineering and Knowledge Value Added Approach. Tài liệu khác 1
War in the Information Age: A Primer for Cyberspace Operations in 21st Century Warfare. Tài liệu khác 1
War is War. The Utility of Cyberspace Operations in the Contemporary Operational Environment. Workshop Initial Impressions. Tài liệu khác 1
Warfighter-in-the-Loop Experiments with GT-DRIVE and SimCreator. Tài liệu khác 1
Warfighting in Cyberspace. Tài liệu khác 1
War-Fighting in the Early 21st Century: A Remote-Controlled, Robotic, Robust, Size-Reduced, Virtual-Reality Paradigm. Tài liệu khác 1
Warping Background Subtraction. Tài liệu khác 1
WatchKeeper. Tài liệu khác 1
Watts New Collection: Columns by the SEI's Watts Humphrey. Tài liệu khác 1
Wave Chaos and Coupling to EM Structures. Tài liệu khác 1
Wave Data Processing Toolbox Manual. Tài liệu khác 1
Waveform Design for Multimedia Airborne Networks: Robust Multimedia Data Transmission in Cognitive Radio Networks. Tài liệu khác 1
Wavefront Control for the Gemini Planet Imager. Tài liệu khác 1
Wavelet Approach to Data Analysis, Manipulation, Compression, and Communication. Tài liệu khác 1
Way Ahead in Game-Based Learning. Tài liệu khác 1
Weak Dirichlet Boundary Conditions for Wall-Bounded Turbulent Flows. Tài liệu khác 1
Web Improvement Strategy. Tài liệu khác 1
Web Page Clustering using Heuristic Search in the Web Graph. Tài liệu khác 1
Web Service and Interface for Remote Electronic Device Characterization (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)