Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Về chai chứa khí - chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được - thiết kế, kết cấu và thử nghiệm - phần 2: chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 mpa (gas cylinders - refillable seamless steel gas cylinders - design, construction and testing - part 2: quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1100 mpa) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Về chai chứa khí - chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được - thiết kế, kết cấu và thử nghiệm- phần 1: chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bên kéo nhỏ hơn 1100 mpa (gas cylinders - refillable seamless steel gas cylinders - design, construction and testing - part 1: quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1100 mpa) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Về chai chứa khí di động - van chai - đặc tính kỹ thuật và thử kiểu (transportable gas cylinders - cylinder valves - specification and type testing) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Về da - phép thử cơ lý - xác định độ bền kéo và độ giãn dài (leather - physical and mechanical tests - determination of tensile strength and percentage extension) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Về ecgonomi - yêu cầu ecgonomi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (vdt) - phần 4: yêu cầu về bàn phím (ergonomic requirements for office work with visual display terminals (vdts) - part 4: keyboard requirements) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn (labelling of prepackaged foods) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)