Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
VACET Software Engineering Group's Progress Report: February 2007. Tài liệu khác 1
Valet Services: Improving Hidden Servers with a Personal Touch. Tài liệu khác 1
Validating a Methodology for Establishing a Criteria and Proficiency Levels in Surgical Skills Simulators. Tài liệu khác 1
Validating the Performance of Networks Used to Model Decisions Involving the UAV. Tài liệu khác 1
Validation Metrics Framework for Safety-Critical Software-Intensive Systems. Tài liệu khác 1
Validation of Network Analysis Methods Applied in the Context of Dynamic Analysis of Software Systems. Tài liệu khác 1
Validation of Software Releases for CMS. Tài liệu khác 1
Validation of Spring Operated Pressure Relief Valve Time-to-Failure and the Importance of Statistically Supported Maintenance Intervals. Tài liệu khác 1
Validation of the Standard Mobility Application Programming Interface Fidelity 1 and 2. Tài liệu khác 1
Value-Driven Enterprise Architecture Score: Evaluation Applied to Joint Force Protection Future State Design. Tài liệu khác 1
Variable Frame Delay (VFD) Parameters for Video Quality Measurements. Tài liệu khác 1
Variable High Order Multiblock Overlapping Grid Methods for Mixed Steady and Unsteady Multiscale Viscous Flows. Tài liệu khác 1
Variable Resolution Direction Finding Using the Robust Symmetrical Number System. Tài liệu khác 1
Variables, Decisions, and Scripting in Construct. Tài liệu khác 1
Variational Assimilation of Glider Data in Monterey Bay. Tài liệu khác 1
Variational Framework for Non-Local Image Inpainting. Tài liệu khác 1
Variational Framework for Simultaneous Motion Estimation and Restoration of Motion-Blurred Video (PREPRINT). Tài liệu khác 1
VDMTools: Advances in Support for Formal Modeling in VDM. Tài liệu khác 1
Vector-Based Ground Surface and Object Representation Using Cameras. Tài liệu khác 1
Vehicle Electronics and Architecture. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)