Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46104
Trong đó:
  • Bài báo: 60
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40695
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4095

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15665)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4105)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Value of ITS Information for Congestion Avoidance in Inter-Modal Transportation Systems - Phase II. Tài liệu khác 1
Value of Travel-Time Reliability: Commuters Route-Choice Behavior in the Twin Cities. Tài liệu khác 1
Valuing Public Sector Risk Exposure in Transportation Public-Private Partnerships. Tài liệu khác 1
Valuing Public Sector Risk Exposure in Transportation Public-Private Partnerships. Tài liệu khác 1
Valuing Real Estate Externality-based Option in Development of Transit System Projects. Tài liệu khác 1
Vegetables and Pulses Outlook, March 2012. Tài liệu khác 1
Vegetables and Pulses Outlook. (Updated September 27, 2012). Tài liệu khác 1
Vehicle Concept Model Abstractions For Integrated Geometric, Inertial , Rigid Body, Powertrain and FE Analysis. Tài liệu khác 1
Vehicle Concept Model Abstractions for Integrated Geometric, Inertial, Rigid Body, Powertrain, and FE Analysis. Tài liệu khác 1
Vehicle Concept Model Abstractions for Integrated Geometric, Inertial, Rigid Body, Powertrain, and FE Analysis. Tài liệu khác 1
Vehicle Electronics and Architecture. Tài liệu khác 1
Vehicle Electronics and Architecture. Tài liệu khác 1
Vehicle Technologies Market Report, 2010. Tài liệu khác 1
Vehicle Technologies Market Report, 2010. Tài liệu khác 1
Vehicle Technologies Market Report, 2011. Tài liệu khác 1
Vehicle Test Facilities at Aberdeen Test Center and Yuma Test Center. Tài liệu khác 1
Vehicle Test Facilities at Aberdeen Test Center and Yuma Test Center. Tài liệu khác 1
Verdsetting av Framforingstid og Palitelighet i Godstransport. (Valuation of Freight Transport Time and Reliability.) Tài liệu khác 1
Verdsetting av Framforingstid og Palitelighet i Godstransport. (Valuation of Freight Transport Time and Reliability.) Tài liệu khác 1
Vermont Transportation Energy Report: Vermont Clean Cities Coalition. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)