Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
V2010 Security Planning and Operations: A Social Network Study of Key Information Sharing Relationships. Tài liệu khác 1
Vacant Residential Building Fires. Topical Fire Report Series, Volume 11, Issue 3, Auguest 2010. Tài liệu khác 1
VACET Software Engineering Group's Progress Report: February 2007. Tài liệu khác 1
Vacuum Insulator Studies for the Dielectric Wall Accelerator. Tài liệu khác 1
Valet Services: Improving Hidden Servers with a Personal Touch. Tài liệu khác 1
Valet Services: Improving Hidden Servers with a Personal Touch. Tài liệu khác 1
Validating a Methodology for Establishing a Criteria and Proficiency Levels in Surgical Skills Simulators. Tài liệu khác 1
Validating DoD Architectures: The Promise of Systems Engineering. Tài liệu khác 1
Validating the Performance of Networks Used to Model Decisions Involving the UAV. Tài liệu khác 1
Validation and Implementation of Sensor Sweet Spot Selection Algorithms, Phase 1 (Year 1). Tài liệu khác 1
Validation Method of a Telecommunications Blackout Attack. Tài liệu khác 1
Validation Metrics Framework for Safety-Critical Software-Intensive Systems. Tài liệu khác 1
Validation of a Molecular Dynamics Simulation in Determining the Thermal Conductivity of a La-Zr Pyrochlore. Tài liệu khác 1
Validation of Collective Motion Control Algorithm by Using Ground Vehicle Swarm Robots. Tài liệu khác 1
Validation of Network Analysis Methods Applied in the Context of Dynamic Analysis of Software Systems. Tài liệu khác 1
Validation of Simulation Codes for Future Systems: Motivations, Approach, and the Role of Nuclear Data. 4th Workshop on Neutron Mesurements, Evaluations and Applications Nuclear Data Needs for Generation IV and Accelerator-Drive Systems. Tài liệu khác 1
Validation of Software Releases for CMS. Tài liệu khác 1
Validation of Spring Operated Pressure Relief Valve Time-to-Failure and the Importance of Statistically Supported Maintenance Intervals. Tài liệu khác 1
Validation of the Standard Mobility Application Programming Interface Fidelity 1 and 2. Tài liệu khác 1
Validation Studies for CHRISTINE-CC Using a Ka-Band Coupled-Cavity TWT. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)