Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 48728
Trong đó:
  • Bài báo: 777
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1043
  • Tài liệu khác: 42233
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4459

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16766)
  Khoa học Đời sống (1991)
  Xã hội và Nhân Văn (1415)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4453)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
U.S. Air Force Technical Implementation Architecture (TIA). Tài liệu khác 1
U.S. Army Mobile Application Development: A Coder's Perspective. Tài liệu khác 1
U.S. Army Social Media Handbook. Tài liệu khác 1
U.S. Army Workshop on Exploring Enterprise, System of Systems, System, and Software Architectures. Tài liệu khác 1
U.S. Computer Emergency Readiness Team Makes Progress in Securing Cyberspace, but Challenges Remain. Tài liệu khác 1
U.S. Cyber Command Support to Geographic Combatant Commands. Tài liệu khác 1
U.S. GODALE: Global Ocean Prediction With the HYbrid Coordinate Ocean Model. Tài liệu khác 1
U.S. Initiatives to Promote Global Internet Freedom: Issues, Policy, and Technology, April 5, 2010. Tài liệu khác 1
U.S. Initiatives to Promote Global Internet Freedom: Issues, Policy, and Technology, January 3, 2011. Tài liệu khác 1
U-12: Data Security Solution for Trusted Truck(reg) II. Tài liệu khác 1
UCSC at Relevance Feedback Track. Tài liệu khác 1
UGV Control Interoperability Profile (IOP), Version 0. Tài liệu khác 1
UHD Projector System. Tài liệu khác 1
UK Performance Engineering Workshop (Twenty-First). Tài liệu khác 1
Ultra-fast Object Recognition from Few Spikes. Tài liệu khác 1
UMass Robust 2005: Using Mixtures of Relevance Models for Query Expansion. Tài liệu khác 1
Uncertainty Analysis via Failure Domain Characterization: Polynomial Requirement Functions. Tài liệu khác 1
Uncertainty Analysis via Failure Domain Characterization: Unrestricted Requirement Functions. Tài liệu khác 1
Uncertainty and Uncertainty Tolerance in Service Provisioning. Tài liệu khác 1
Uncertainty Quantification of Cinematic Imaging for Development of Predictive Simulations of Turbulent Combustion. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)