Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
U.S. Central Command Headquarters' Use of the Government Purchase Card. Tài liệu khác 1
U.S. Government Use of Commercial Card Technology: A Case for Change in Military Card Distribution Policy. Tài liệu khác 1
U.S. Marine Corps: Performance Pricing Model. Tài liệu khác 1
U.S. Trade Deficit and the Impact of Changing Oil Prices. Updated July 13, 2010. Tài liệu khác 1
U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications, March 31, 2010. Sách 1
Ultra Compact Receiver. Tài liệu khác 1
Unauthorized Appropriations and Expiring Authorizations, January 2012. (In This Version, Appendix Material Is Sorted by Appropriations Subcommittee). Sách 1
Unauthorized Appropriations and Expiring Authorizations, January 2012. (In This Version, Appendix Material Is Sorted by Senate Authorizing Committee). Tài liệu khác 1
Uncertainty and Uncertainty Tolerance in Service Provisioning. Tài liệu khác 1
Understanding Financial Accounts (9789264281288) Sách 0
Underwater Vehicle Deceleration and Positive Buoyancy Assembly. Tài liệu khác 1
Ứng dụng hệ thống SNA trong thống kê để xây dựng cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu quản lý & điều hành kinh tế xã hội tỉnh Cần Thơ giai đoạn 1986 - 1995 Đề tài - Dự án 1
Universal Basic Skills Sách 0
Upgrading School Buildings in Mexico with Social Participation Sách 0
Using Expressiveness to Increase Efficiency in Social and Economic Mechanisms. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)