Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
U. S. Department of Energy, Office of Enforcement, 2007 Annual Report. Tài liệu khác 1
U. S. GODAE: Sustained Global Ocean State Estimation for Scientific and Practical Application. Tài liệu khác 1
U. S.- Mexico Technology Transfer. Bilateral Technical Exchanges for Sustainable Economic Growth in the Border Region. Tài liệu khác 1
U.S. Additional Protocol to the U.S.-International Atomic Energy Agency (IAEA) Safeguards Agreement: Report Handbook for Sites of IAEA-Selected Facilities. Tài liệu khác 1
U.S. Agriculture and Forestry Greenhouse Gas Inventory: 1990-2008. Tài liệu khác 1
U.S. Air Force Technical Implementation Architecture (TIA). Tài liệu khác 1
U.S. Air Force Technical Implementation Architecture (TIA). Tài liệu khác 1
U.S. Airline Transport Pilot International Flight Language Experiences, Report 3: Language Experiences in Non-Native English-Speaking Airspace/Airports. Tài liệu khác 1
U.S. Airline Transport Pilot International Flight Language Experiences, Report 4: Non-Native English-Speaking Controllers Communicating with Native English-Speaking Pilots. Tài liệu khác 1
U.S. Airline Transport Pilot International Flight Language Experiences, Report 6: Native English-Speaking Controllers Communicating With Non-Native English-Speaking Pilots. Tài liệu khác 1
U.S. Army Beam Power Tetrode Based Broadband Resonant Coaxial Cavity High Power Amplifier System. Tài liệu khác 1
U.S. Army Chemical Corps and a Future Within AFRICOM. Tài liệu khác 1
U.S. Army Corps of Engineers Support of Combatant Commands. Tài liệu khác 1
U.S. Army Deployment Injury Surveillance Summary, CY 2007 1 January 2007 - 31 December 2007. Tài liệu khác 1
U.S. Army Mobile Application Development: A Coder's Perspective. Tài liệu khác 1
U.S. Army Social Media Handbook. Tài liệu khác 1
U.S. Army Workshop on Exploring Enterprise, System of Systems, System, and Software Architectures. Tài liệu khác 1
U.S. Commercial Space Transportation Developments and Concepts: Vehicles, Technologies, and Spaceports, 2005. Tài liệu khác 1
U.S. Computer Emergency Readiness Team Makes Progress in Securing Cyberspace, but Challenges Remain. Tài liệu khác 1
U.S. Cyber Command Support to Geographic Combatant Commands. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)