Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tắc xi mét - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10736-26:2017. ISO 16000-26:2011. Không khí trong nhà - Phần 26: Cách thức lấy mẫu Cacbon Dioxit (CO2). Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 10736-27:2017. ISO 16000-27:2014. Không khí trong nhà - Phần 27: Xác định bụi sợi lắng đọng trên bề mặt bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) (Phương pháp trực tiếp). Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 10736-28:2017. ISO 16000-28:2008. Không khí trong nhà - Phần 28: Xác định phát thải mùi từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 10736-30:2017. ISO 16000-30:2014. Không khí trong nhà - Phần 30: Thử nghiệm cảm quan của không khí trong nhà. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 10736-31:2017. ISO 16000-31:2014. Không khí trong nhà - Phần 31: Đo chất chống cháy và chất tạo dẻo trên nền hợp chất Phospho hữu cơ - Este Axit Phosphoric Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 10736-32:2017. ISO 16000-32:2014. Không khí trong nhà - Phần 32: Khảo sát tòa nhà để xác định sự xuất hiện của các chất ô nhiễm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11788-1:2017. Xuất bản lần 1. Khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi - Phần 1: Thức ăn cho bê và bò thịt. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 11789:2017 Phương pháp xác định hiệu suất hộp mực in cho máy in màu và thiết bị đa chức năng chứa bộ phận in Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11835:2017 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11836:2017 Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc ký khối phổ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11837:2017 Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng amitraz bằng sắc ký lỏng khối phổ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11838:2017 Thịt - Phương pháp xác định dư lượng sulfonamid bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11841:2017. Xuất bản lần 1. Quy trình khảo nghiệm, kiểm định môi trường pha loãng và bảo tồn tinh dịch lợn. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 11863:2017. ISO/TS 17503:2015. Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo - Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu tố. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 1557-91 Xà phòng bánh - Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1842-76 Kỹ thuật nhiệt đới - Thuật ngữ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1966-77 Khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 2224-91 Xà phòng tắm dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 2225-91 Xà phòng giặt dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)