Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tắc xi mét - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1557-91 Xà phòng bánh - Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1842-76 Kỹ thuật nhiệt đới - Thuật ngữ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1966-77 Khí hậu chuẩn dùng trong đo lường và thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 2224-91 Xà phòng tắm dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 2225-91 Xà phòng giặt dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 2230:2007 Sàng thử nghiệm. Lưới kim loại đan, tấm kim loại đột lỗ và lưới đột lỗ bằng điện - Kích thước lỗ danh nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 4728-89 Xà phòng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 4786-89 Chất tẩy rửa tổng hợp - Danh mục chỉ tiêu chất lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 4827-89 Rây thí nghiệm và phân tích rây - Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 4828-1:2009 Sàng thử nghiệm - Phần 1: Phương pháp sử dụng sàng thử nghiệm loại lưới thép đan và loại tấm kim loại đột lỗ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5113:1990 Kiểm tra không phá hủy - Cấp chất lượng mối hàn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5115:2009 Thử không phá hủy. Thử siêu âm - Yêu cầu kỹ thuật của mẫu hiệu chuẩn số 2 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5116:1990 Kiểm tra không phá hủy. Thép tấm - Phương pháp kiểm tra tính liên tục Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5381-91 Thử nghiệm sản phẩm - Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5388-91 Mặt sàng phẳng - Phân loại, ký hiệu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, ghi nhãn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5454:1999 Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa - Các phương pháp phân chia mẫu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5455:1998 Chất hoạt động bề mặt . Chất tẩy rửa - Xác định chất hoạt động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5456-1991 Chất hoạt động bề mặt. Chất tẩy rửa - Xác định chất hoạt động anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 5457-1991 Chất hoạt động bề mặt. Chất dùng để ngâm kiềm - Đánh giá độ hoạt tính của các sản phẩm thấm nước dùng để ngâm kiềm bằng phương pháp xác định tốc độ co của sợi bông Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)