Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
TCVN 10176-6-1:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-1: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Thiết bị hệ thống Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-10:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-10: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ van điều khiển Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-11:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-11: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ chế độ vận hành quạt Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-12:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-12: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ tốc độ quạt Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-13:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ trạng thái tòa nhà Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-14:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-14: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ lịch biểu điểm đặt Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-15:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-15: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ cảm biến nhiệt độ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-16:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-16: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-17:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-17: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Dịch vụ chế độ người sử dụng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-6-2:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 6-2: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí - Thiết bị điều nhiệt theo vùng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-7-10:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 7-10: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ điều chỉnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-7-11:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Dịch vụ chuyển mạch nguồn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10176-7-2:2013 Kiến trúc thiết bị UPnP. Phần 7-2: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng - Thiết bị chiếu sang có thể điều chỉnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10290_2014 Tủ giữ lạnh thương mại - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1591-1:2006 Săm và lốp xe đạp - Phần 1: Săm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1591-2:2006 Săm và lốp xe đạp - Phần 2: Lốp Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1592:2007 Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phép thử vật lý Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1594:1987 Cao su - Xác định lượng mài mòn theo phương pháp acron Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1595-1:2007 Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm. Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1596:2006 Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với sợi dệt Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)