Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tactical Space Tiger Team: Past, Current and Future. Tài liệu khác 1
Taking the Evolutionary Road to Developing an In-House Cost Estimate. Tài liệu khác 1
Taking the Politics Out of Satellite and Space-Based Communications Protocols. Tài liệu khác 1
Tampa Bay International Business Summit Keynote Speech. Tài liệu khác 1
Taxonomy, Ontology and Semantics at Johnson Space Center. Tài liệu khác 1
Technical Consultation of the Hubble Space Telescope (HST) Nickel Hydrogen (NiH2) Battery Charge Capacity Prediction. Tài liệu khác 1
Technical Evaluation of the NASA Model for Cancer Risk to Astronauts Due to Space Radiation. Tài liệu khác 1
Technology Applications that Support Space Exploration. Tài liệu khác 1
Technology Development Plan for the Baseline Detector System of the X-Ray Microcalorimeter Spectrometer (XMS) of the International X-Ray Observatory (IXO). Tài liệu khác 1
Technology Development Program for an Advanced Potassium Rankine Power Conversion System Compatible with Several Space Reactor Designs. Tài liệu khác 1
Technology Development: New DOD Space Science and Technology Strategy Provides Basis for Optimizing Investments, but Future Versions Need to Be More Robust. Tài liệu khác 1
Technology Developments in Radiation-Hardened Electronics for Space Environments. Tài liệu khác 1
Temporal and Spatial Aspects of Gas Release During the 2010 Apparition of Comet 103P/Hartley-2. Tài liệu khác 1
Temporal Variability in the Accretion Rate of Interplanetary Dust Using (3)He as a Tracer. Tài liệu khác 1
Terahertz Computed Tomography of NASA Thermal Protection System Materials. Tài liệu khác 1
TERRA Battery Thermal Control Anomaly - Simulation and Corrective Actions. Tài liệu khác 1
Test Rack Development for Extended Operation of Advanced Stirling Convertors at NASA Glenn Research Center. Tài liệu khác 1
Testing and Calibration of Phase Plates for JWST Optical Simulator. Tài liệu khác 1
Testing and Oxygen Assessment Results for a Next Generation Extravehicular Activity Portable Life Support System Fan. Tài liệu khác 1
Testing for the J-2X Upper Stage Engine. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)