Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tackling Cyberspace Force Development Issues. Tài liệu khác 1
Tactical Behavior Composition. Tài liệu khác 1
Tactical Framework for Cyberspace Situational Awareness. Tài liệu khác 1
Tactical Level Commander and Staff Toolkit. Tài liệu khác 1
Tactical Medical Coordination System (TacMedCS). Tài liệu khác 1
Tài liệu CSS cơ bản tiếng việt Sách 1
Tailored Systems Architecture for Design of Space Science and Technology Missions Using DoDAF V2.0. Tài liệu khác 1
Tailoring Configuration to User's Tasks under Uncertainty. Tài liệu khác 1
Taking the High Ground: A Case for Department of Defense Application of Public Cloud Computing. Tài liệu khác 1
Tale of Two Failed Programs. Tài liệu khác 1
Tamper-Resistant Programming Language System. Tài liệu khác 1
TAMU: A New Space Mission Operations Paradigm. Tài liệu khác 1
Tandem Brownian Queues. Tài liệu khác 1
TARDEC Robotics. Tài liệu khác 1
Target Classification of Canonical Scatterers Using Classical Estimation and Dictionary Based Techniques. Tài liệu khác 1
Target Identification and Location System and a Method Thereof. Tài liệu khác 1
Target Tracking in Multipath Environments - An Algorithm Inspired by Data Association. Tài liệu khác 1
Targeting U.S. Technologies: A Trend Analysis of Reporting from Defense Industry 2008. Tài liệu khác 1
Task Difficulty and Prior Videogame Experience: Their Role in Performance and Motivation in Instructional Videogames. Tài liệu khác 1
Taxonomic and Faceted Classification for Intelligent Tagging and Discovery in Net-Centric Command and Control. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)