Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46195
Trong đó:
  • Bài báo: 127
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15732)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
TCVN 10159:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng sunfat - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10161:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10162:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10163:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất phenthoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10164:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất oxilinic acid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-1:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-10:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 10: Công suất thủy lực tại mặt phân giới máy kéo và công cụ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-11:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 11: Khả năng lái của máy kéo bánh hơi Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-12:1999 Máy kéo và máy nông nghiệp - Phương pháp thử động cơ (Thử trên băng). Phần 12: Công suất có ích Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-15:1999 Xe máy dùng trong nông - lâm nghiệp - Phương pháp thử. Phần 15: Xác định tính năng phanh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-17:1999 Máy kéo nông - lâm nghiệp - Phương pháp thử. Phần 17: Đánh giá công nghệ sử dụng trong điều kiện sản xuất Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-18:1999 Máy kéo nông - lâm nghiệp - Phương pháp thử. Phần 18: Đánh giá độ tin cậy sử dụng - Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-2:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo 3 điểm phía sau Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-3:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-6:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 6: Trọng tâm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-7:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 7: Xác định công suất trục chủ động Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-8:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 8: Bình lọc không khí động cơ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 1773-9:1999 Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử. Phần 9: Công suất kéo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 3937:2007 Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 2
TCVN 4680:1989 Máy kéo nông nghiệp - Danh mục chỉ tiêu chất lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)