Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
TCVN 10159:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất đồng sunfat - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10161:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10162:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10163:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất phenthoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 10164:2013 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất oxilinic acid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ (Soát xét lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ (Soát xét lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11041-5:2018 (Xuất bản lần 1) Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11041-6:2018 (Xuất bản lần 1) Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11041-7:2018 (Xuất bản lần 1) Nông nghiệp hữu cơ - Phần 7: Sữa hữu cơ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11041-8:2018 (Xuất bản lần 1) Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11879:2018 (Xuất bản lần 1) Thức ăn hỗn hợp cho cá rô đồng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11881:2017 Tinh dầu hạt tiêu đen (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11882:2017 Tinh dầu màng tang (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11883:2017 Tinh dầu oải hương lá hẹp (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11884:2017 Tinh dầu hạt mùi Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11885:2017 tinh dầu chanh (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11886:2017 Tinh dầu hương bài (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11887:2017 Tinh dầu húng quế, loại metyl chavicol (Xuất bản lần 1) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)