Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tắc xi mét - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm 3D dùng trong xây dựng. Phần 1: Qui định kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm 3D dùng trong xây dựng. Phần 2: Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm 3D dùng trong xây dựng. Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm lợp bitum dạng sóng. Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm lợp bitum dạng sóng. Phần 2: Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm thạch cao. Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi – Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định độ bền nước nóng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 8: Xác định độ bền băng giá Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 9: Xác định độ bên mưa, nắng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Taximet - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)