Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Tailoring conservation agriculture technologies to West Africa semi-arid zones: Building on traditional local practices for soil restoration Bài báo 0
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bài báo 0
TARDEC and General Motors Condition Based Maintenance Brief. Tài liệu khác 1
TARDEC and General Motors Condition Based Maintenance Brief. Tài liệu khác 1
TARDEC Annual Report 2010. Tài liệu khác 1
TARDEC Annual Report 2010. Tài liệu khác 1
TARDEC Dual Use Technology Briefing. Sách 1
TARDEC Dual Use Technology Briefing. Tài liệu khác 1
TARDEC Hybrid Electric (HE) Technology Program. Tài liệu khác 1
TARDEC Hybrid Electric (HE) Technology Program. Tài liệu khác 1
TARDEC Hybrid Electric Program, Last Decade. Tài liệu khác 1
TARDEC Hybrid Electric Program, Last Decade. Tài liệu khác 1
Target-Setting Methods and Data Management to Support Performance-Based Resource Allocation by Transportation Agencies. Volume I: Research Report. Volume II: Guide for Target-Setting and Data Management. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 666. Tài liệu khác 1
Target-Setting Methods and Data Management to Support Performance-Based Resource Allocation by Transportation Agencies. Volume I: Research Report. Volume II: Guide for Target-Setting and Data Management. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 666. Tài liệu khác 1
Tcvn 9351-2012 đất xây dựng. phương pháp thí nghiệm hiện trường. thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (spt) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Tcvn 9379-2012 kết cấu xây dựng và nền. nguyên tắc cơ bản về tính toán Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Team VaCAS Design and Development of Cooperative UGV System. Tài liệu khác 1
Technical Consultation on the Use of Satellite Communications for Remote Monitoring of Field Instrumentation Systems. Tài liệu khác 1
Technical Consultation on the Use of Satellite Communications for Remote Monitoring of Field Instrumentation Systems. Tài liệu khác 1
Technology and RDT&E - An ARMY Perspective. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)