Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Sản xuất chitin-chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ) Đề tài - Dự án 1
Saprolegnia parasitica impairs branchial phosphoryl transfer network in naturally infected grass carp (Ctenopharyngodon idella): prejudice on bioenergetic homeostasis Bài báo 0
Scoring the parasite risk in highly-valuable fish species from southern ICES areas Bài báo 0
Screening and characterization of antiviral compounds from Enteromorpha flexuosa against white spot syndrome virus (WSSV) and its in vivo influence on Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus Bài báo 0
SDS-PAGE technique as biomarker for fish toxicological studies Bài báo 0
Seaweeds as an alternative therapeutic source for aquatic disease management Bài báo 0
Sex-biased regulation of respiratory burst, phagocytic activity and plasma immune factors in lined seahorse (Hippocampus erectus) after subchronic benzo[a]pyrene exposure Bài báo 0
Silver nanoparticles enhance survival of white spot syndrome virus infected Penaeus vannamei shrimps by activation of its immunological system Bài báo 0
Silymarin inhibits adipogenesis in the adipocytes in grass carp Ctenopharyngodon idellus in vitro and in vivo Bài báo 0
Spontaneous white spot syndrome virus (WSSV) infection in mud crab (Scylla serrata Forskal 1775) fattening pens farm of south east coast of India Bài báo 0
Surveillance of aquatic animal viruses in seawater and shellfish in Korea Bài báo 0
Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infection Bài báo 0
Synergistic effects of dietary supplementation of Bacillus subtilis WB60 and mannanoligosaccharide (MOS) on growth performance, immunity and disease resistance in Japanese eel, Anguilla japonica Bài báo 0
Synergistic Effects of Selenium Nanoparticles and Vitamin E on Growth, Immune-Related Gene Expression, and Regulation of Antioxidant Status of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Bài báo 0
Synthesis and antiviral activity of a new arctigenin derivative against IHNV in vitro and in vivo Bài báo 0
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)