Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
SAES St 909 Getter Testing at the Savannah River National Laboratory. Tài liệu khác 1
Safety Basis Design Development Challenges: IMECE2007-42727. Tài liệu khác 1
Safety Evaluation of the Single-Shell Tanks Modified Sluicing Waste Retrieval System. Revision 3. Tài liệu khác 1
Sandia MEMS Passive Shock Sensor: Dormancy and Aging. Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Configuration Management Plan. Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Quality Assurance Plan. Tài liệu khác 1
Science & Technology Review September 2009. Tài liệu khác 1
Science and Technology Review July/August 2010. Tài liệu khác 1
Science and Technology Review: Team Science Thrives. Tài liệu khác 1
Selection Process of a Non-Primary Power Source for a Combat Vehicle. Tài liệu khác 1
Sensitivity and Representativity Analysis of Past Experiments with Respect to ABTR System. Tài liệu khác 1
Silicon Carbide Micro-devices for Combustion Gas Sensing under Harsh Conditions. (September 1, 2000-March 31, 2006). Sách 1
Silicon Carbide Micro-devices for Combustion Gas Sensing under Harsh Conditions. (September 1, 2000-March 31, 2006). Tài liệu khác 1
Silicon Carbide Micro-devices for Combustion Gas Sensing under Harsh Conditions. Final Technical Report October 1, 2003 to September 30, 2008. Tài liệu khác 1
Silicon Carbide Micro-devices for Combustion Gas Sensing under Harsh Conditions. Final Technical Report October 1, 2003 to September 30, 2008. Tài liệu khác 1
Simulated NMIS Imaging Data for an Unknown Object. Tài liệu khác 1
Simulations of Neutron Multiplicity Measurements with MCNP-PoliMi. Tài liệu khác 1
Solar Reforming of Carbon Dioxide to Produce Diesel Fuel. Final Scientific/Technical Report January 15, 2010 to December 31, 2010. Tài liệu khác 1
Solar Sailing. Tài liệu khác 1
Solar Sailing. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)