Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
SA2 '101'. Tài liệu khác 1
Saekerhetsproblem i Mobila ad Hoct-Naet (Security Problems in Mobile ad hoc Networks). Tài liệu khác 1
Safe Operation of Mobile Unmanned Ground Vehicle (UGV) Systems. Tài liệu khác 1
Safe Operations of Unmanned Systems for Reconnaissance in Complex Environments Army Technology Objective (SOURCE ATO). Tài liệu khác 1
Safety and Certification Approaches for Ethernet-Based Aviation Databuses. Tài liệu khác 1
Safety Assurance in NextGen. Tài liệu khác 1
Safety Cases for Advanced Control Software. Tài liệu khác 1
Safety in Numbers. Tài liệu khác 1
SAFIRE and an Initial Network-Centric Warfare Evaluation. Tài liệu khác 1
Sage Simulation Model for Technology Demonstration Convertor by a Step-by-Step Approach. Tài liệu khác 1
SAGES Annual Scientific Session and Postgraduate Courses. Tài liệu khác 1
SAGES: A Suite of Freely-Available Software Tools for Electronic Disease Surveillance in Resource-Limited Settings. Tài liệu khác 1
SAIC Analysis of Data Acquired at Camp Butner, NC. Tài liệu khác 1
Sampling Algorithms of Pure Network Topologies: Stability and Separability of Metric Embeddings. Tài liệu khác 1
Sandia National Laboratories Advanced Simulation and Computing (ASC) Software Quality Plan. Part 1: ASC Software Quality Engineering Practices, Version 2.0. Tài liệu khác 1
Sandia National Laboratories Advanced Simulation and Computing (ASC) Software Quality Plan: ASC Software Quality Engineering Practices Version 3.0. Tài liệu khác 1
Sanitization and Disposal of Excess Information Technology Equipment. Tài liệu khác 1
Santos: A Digital Human in the Making. Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Acceptance Test Plan. Tài liệu khác 1
SARSAT: Configuration Management Plan, Version 2.1. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)