Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
SÁCH YÊU CÀU CHUNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sắn khô Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm chất béo sữa . - L1 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm chất béo sữa. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp Karl Fischer Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm dầu mỏ - Tính toán chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40 độ C và 100 độ C Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
SẢN PHẨM ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO DAN ĐIỆN TRONG ĐƯỜNG THÔ, ĐƯỜNG NÂU, NƯỚC MÍA, XIRÔ VÀ MẬT Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
SẢN PHẨM ĐƯỜNG TINH LUYỆN -XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO DẪN ĐIỆN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm ong - Phương pháp lấy mẫu. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm ong. Yêu cầu vi sinh và phương pháp kiểm tra Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
SẢN PHẲM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm protein sữa dạng bột. Xác định chỉ số hòa tan nitơ . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau - Phương pháp xác định hàm lượng clorua. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau - Phương pháp xác định hàm lượng clorua. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau qủa. Xác định độ axit chuẩn độ dược Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng khí . - L3=Fruit and vegetable products. Determination of dry matter content by dry Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp quang phổ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)